Kupina


Dud je listopadna drvenasta kultura iz porodice Moraceae, poreklom iz Azije. Prvenstveno se koristio za uzgoj dudovog svilca za proizvodnju svile. Cvetovi su veoma sitni. U našim krajevima cveta tokom maja i juna, a plodovi dozrevaju od jula do augusta, zavisno od sorte. Plodovi su veličine 1,5 – 2 cm.
Dud se može uzgajati na područjima do 300 m nadmorske visine, a zimi uspeva na temperaturama do -23 °C te je jako otporan na zimske temperature. Kao i većina voćnih vrsta preferira osunčane položaje.
Starija, dobro ukorenjena stabla duda dobro podnose sušu. Koren će duda rasti duboko u tlo te moći iskoristiti i vodu iz dubljih dijelova tla. Dud nema velike zahteve prema tlu tako da se može uspešno uzgajati i na slabije kvalitetnim tlima. Ipak, za uzgoj bi bilo poželjno da je tlo dobro ocedito i neutralnog pH.
Prilikom sadnje potrebno je obratiti pažnju na činjenicu da stablo duda u proseku naraste 10 m, ali visina može doseći i 20 m, a oblik krošnje je široko razgranat, stoga sklop sadnje nikako ne sme biti pregust. Ipak, u kultiviranom obliku rezidbom se postižu niži uzgojni oblici čime se olakšava berba. Uzgojni oblici mogu biti razni – od piramidalnog do visećeg, koji je i najučestaliji na našim prostorima. Sadnja se obavlja u jesen i proleće kada su u pitanju sadnice golog korijena. Sadnice u saksijama je moguće saditi i u periodu vegetacije uz obavezno navodnjavanje nakon sadnje.