Dihidrokvercetin

U ponudi imamo prirodni visokoefikasni biostimulator  sa kojim su Ruski naučnici napravili prekretnicu u Ruskoj poljoprivredi, te povećali produktivnost i smanjili stopu smrzavanja prvenstveno ozimih pšenica za više od 50% kao i drugih ratarskih, povtlarskih i voćnih kultura. Primenjiv je na sve biljne vrste, 100% je organski proizvod, dobija se liofilizacijom iz Sibirskog Ariša i Sibirske crne Breze.

ALEOX AGRO 1 L Kom
RSD 17110.00sa PDV-om
ALEOX AGRO 100 ml Kom
RSD 1689.30sa PDV-om
ALEOX AGRO 50 ml Kom
RSD 1055.80sa PDV-om