Kivi
Mini Kivi JAPSAI, saksija P13 Kom
RSD 482.65sa PDV-om
Mini Kivi JUMBO, saksija P9 Kom
RSD 422.30sa PDV-om